PRIVACYBELEID ZEDDNET.COM


Versie 2021

Dit is het privacybeleid van Zeddnet.com. Dit beleid omschrijft onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je van de website http://www.zeddnet.com gebruik maakt, en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

1. Persoonsgegevens
Bij het aanmaken van een account op Zeddnet.com verzamelen wij persoonsgegevens. Het gaat om verplichte persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de juiste werking van de dienst, zoals een emailadres (niet zichtbaar op de site), IP-adres (niet zichtbaar op de site) en overige persoonsgegevens, die ervoor zorgen dat andere gebruikers een beeld krijgen wie je bent, zoals:
• geboortedatum (alleen leeftijd zichtbaar op de site)
• geslacht
• geaardheid
• burgerlijke staat
• woonplaats
• woonregio
• kinderen
• opleiding
• lengte
• postuur
• haarkleur
• ogen
• roken
• drinken
• karaktereigenschappen
• imperfectie
• wat voor type contacten je zoekt
• waarvoor je deze contacten zoekt
• in welke leeftijdscategorie je contacten zoekt
• of je relatieverzoeken wilt ontvangen


Daarnaast is er een vrij in te vullen veld, waar je nadere informatie over jezelf kunt geven. Dit is een verplicht in te vullen veld, maar je bepaalt zelf wat je daarin vermeldt. Als je hier persoonsgegevens invult, dan is dat voor eigen risico. Ook het plaatsen van foto’s met al dan niet met herleidbare persoonsgegevens is voor eigen risico.

Het is niet nodig om een echte naam, adres, emailadres of telefoonnummer te vermelden in dit vrij in te vullen veld. Dit raden wij af in verband met de privacy.

Tevens slaan wij aan andere leden verstuurde berichten op.

2. Doeleinden van de verwerking en gebruik van de gegevens
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het beschikbaar stellen van de dienst;
• Voor een juiste werking van de dienst;
• Voor het mogelijk maken van het leggen van contacten tussen gebruikers van de site onderling.
Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk):
• om het lidmaatschap van de site te effectueren;
• om contact met je op te nemen of te onderhouden en te reageren op door jou gestelde vragen.
• voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
• voor de naleving van de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site;
• voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
De gegevens worden alleen verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en de medewerkers van Zeddnet.com houden deze geheim. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

3. IP-adres
Bij registratie en inloggen wordt je IP-adres opgeslagen. Wij gebruiken dit gegeven indien nodig om gedrag dat in strijd is met de Algemene voorwaarden te voorkomen, bijvoorbeeld om vast te stellen of iemand mogelijk meerdere profielen op de site heeft, een fakeaccount heeft aangemaakt of om te bepalen waar een bezoeker vandaan komt. Bij gedrag in strijd met de Algemene voorwaarden hebben wij het recht om indien nodig de toegang tot de site aan de desbetreffende gebruiker te ontzeggen.

4. Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine bestandjes met gegevens over het bezoek op de site die geplaatst worden op de computer van de bezoeker. Voor het gebruik van zeddnet.com maken wij uitsluitend gebruik van functionele cookies die het mogelijk maken het wachtwoord en de gebruikersnaam te onthouden, om een volgend bezoek van de site gemakkelijker te maken. Wij gebruiken geen cookies om surfgedrag vast te leggen of voor marketingdoeleinden.

5. Beveiliging van de gegevens
Zeddnet.com zal alles doen wat redelijkerwijs verlangd kan worden om te voorkomen dat bij de verwerking van persoonsgegevens deze in handen komen van onbevoegden, ten onrechte aan derden worden verstrekt of anderszins onrechtmatig worden verwerkt. Hiervoor zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals het gebruiken van een beveiligde verbinding via SSL, het beveiligen van de database door een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, het versleutelen van wachtwoorden van gebruikers en beveiligingsmaatregelen van de provider.
Om de site goed te kunnen beheren hebben medewerkers van Zeddnet.com toegang tot de gegevens die opgeslagen zijn in onze database. Medewerkers hebben slechts toegang tot die gegevens die relevant voor hun functie zijn. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor deze doeleinden en hebben geheimhoudingsplicht.

6. Wijziging/verwijderen van gegevens, bewaartermijnen en bezwaar
Gebruikers van Zeddnet.com hebben het recht om:
• de persoonlijke informatie in te zien en aan te passen. De meeste gegevens zijn online (na inloggen op de site) in te zien en zelf aan te passen. De gebruikersnaam is niet aan te passen;
• informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij verwerken en de wijze waarop wij deze verwerken;
• bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens door ons.
• te verzoeken gegevens te verwijderen. Bij uitschrijving van de site worden alle gegevens gewist uit onze database. In sommige gevallen bewaren wij gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien er een wettelijke plicht tot bewaring van de gegevens geldt. Forumberichten kunnen voor langere tijd bewaard blijven.
Voor bovenstaande kan contact worden opgenomen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

7. Melding autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. De gebruiker wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer.

8. Klachten
Heb je een klacht over dit privacybeleid of over de manier waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan? Dan ben je welkom die te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vind je dat we onvoldoende met je klacht doen? Dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen privacybeleid
Het kan voorkomen dat dit privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken.